wybierz
województwo

image/svg+xml

image/svg+xml

Zapisz się

Usługi zdjęcie

PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Obszar Projektów to zespół doświadczonych projektantów, którzy świadczą wsparcie w przygotowaniu koncepcji rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na wszystkich obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, biurowcach czy zamieszkania zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Swoją wiedzą i doświadczeniem projektowym chętnie dzielą się przy omówieniu opracowań z zakresu oświetlenia awaryjnego, usytuowania i sposobu montażu opraw jak również wymagań projektowych.

URUCHOMIENIA SYSTEMÓW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Nadrzędnym celem Systemów Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego produkcji TM Technologie Sp. z o.o. , jest monitorowanie, testowanie oraz  przekazanie informacji użytkownikowi na temat pracy wszystkich elementów składowych systemu. Aby było to możliwe, należy wykonać wszystkie niezbędne czynności wchodzące w skład uruchomienia oraz konfiguracji systemu. Dla tego też odpowiednim rozwiązaniem jest korzystanie z usług serwisu TM Technologie Sp. z o.o. Posiadana przez pracowników wiedza na temat opraw oświetlenia awaryjnego, systemów monitorujących oraz  zapisów prawnych i normatywnych, jest gwarancją prawidłowej pracy każdego uruchomionego systemu.

WSPARCIE TECHNICZNE

Skupiamy wykwalifikowaną kadrę pracowników z różnych dziedzin takich jak informatyka, automatyka, elektronika i mechatronika. Zaangażowanie oraz ciągły rozwój specjalistów zapewnia stabilną współpracę i jest gwarantem wysokiej jakości usług dla Zleceniodawców. Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie techniczne drogą mailową lub telefoniczną na każdym etapie współpracy.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Dzięki kompleksowej wiedzy w przedmiocie opraw oświetlenia awaryjnego, systemów monitorujących rozproszonych oraz systemów z centralnym źródłem zasilania, zespół specjalistów TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o., posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania przeglądów technicznych zgodnych z zapisami prawnymi i normatywnymi. Realizowane usługi każdorazowo zakończone są protokołem zawierającym informacje, zalecenia i uwagi powstałe podczas prac.