Producent oświetlenia awaryjnego

Certyfikaty

Czy na produkowane wyroby posiadacie Państwo deklaracje zgodności ?


Wszystkie produkowane przez nas wyroby posiadają deklaracje zgodności. 
Wymienione dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://tmtechnologie.pl/do-pobrania

Czy na produkowane wyroby posiadacie Państwo certyfikaty CNBOP ?


Wszystkie oprawy oświetleniowe, dostępne w naszej ofercie
 posiadają certyfikaty dopuszczeń CNBOP. Wymienione dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: http://tmtechnologie.pl/do-pobrania

Czy na produkowane wyroby posiadacie Państwo certyfikaty ENEC ?


       Niżej wymienione produkty  posiadają certyfikat ENEC:


        Oprawy awaryjne i ewakuacyjne

          ONTEC A
          ONTEC AP
          ONTEC AZ
          ONTEC P
          ONTEC PP
          ONTEC PZ
          ONTEC S M1, M2, M5
          ONTEC S C1, C2
          ONTEC S F1, F2
          ONTEC S W1, W2

        Zestawy zasilania awaryjnego

          VIP ST 
          VIP PRO 
          VIP PRO AT
          VIP PRO DATA
          VIP COLD


Oprawy oświetlenia awaryjnego 

 

Skąd można pobrać krzywe rozsyłu światła w trybie pracy awaryjnej dla Państwa opraw awaryjnych?


Krzywe rozsyły można pobrać ze strony: http://tmtechnologie.pl/do-pobrania/produkty, w kolumnie Fotometria i inne. Pliki ldt. można również pobrać z każdej strony produktowej opraw awaryjnych - zakładka "Fotometria".Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia VIP

 

Z jakimi typami źródeł światła i jakiej mocy współpracują Państwa moduły awaryjnego zasilania serii VIP ?


        Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia serii VIP, w zależności od wersji, przeznaczone są do montażu w oprawach oświetleniowych:


        - ze źródłami światła LED  
          
          VIP LED

        - z 4 pinowymi fluorescencyjnymi źródłami światła o mocy 4-80W

          VIP ST
          VIP PRO
          VIP PRO AT
          VIP PRO DATA
          VIP COLD


        - z halogenowym źródłem światła (12 V, 5W — 50W)

          VIP HAL

        zestaw awaryjnego zasilania oświetlenia VIP TML instalowany jest wraz z dodatkowym źródłem światła 
        do prawie każdego rodzaju opraw oświetlenia podstawowego.Które z produkowanych przez Państwa modułów awaryjnego zasilania oświetlenia serii VIP współpracują ze statecznikami KVG a które z EVG ?


Wszystkie moduły awaryjnego zasilania do opraw z fluorescencyjnymi źródłami światła
 wsółpracują ze statecznikami KVG i EVG  — VIP ST, VIP PRO, VIP PRO AT, VIP PRO DATA, VIP COLD

Ile wynosi wartość strumienia świetlnego fluorescencyjnych źródeł światła zasilanych z zestawów awaryjnego zasilania oświetlenia z serii VIP?


Każdy zestaw awaryjnego zasilania do fluorescencyjnych źródeł światła  (VIP ST, VIP PRO, VIP PRO AT, VIP PRO DATA, VIP COLD), w karcie katalogowej posiada tabelę BLF, w której przedstawione są wartości strumieni świetlnych dla różnych typów świetlówek . Wszystkie karty katalogowe można ściągnąć ze strony: http://tmtechnologie.pl/do-pobrania

Skąd można pobrać schemat podłączenia Państwa modułu awaryjnego zasilania VIP ze statecznikiem magnetycznym lub elektronicznym?


Schematy podłączenia modułu awaryjnego zasilania VIP ze statecznikiem elektronicznym dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem: http://tmtechnologie.pl/do-pobrania/schematy-polaczen

Czy produkowane przez Państwa moduły awaryjnego zasilania serii VIP pracują w trybie awaryjnym czy sieciowo - awaryjnym ?


Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia serii VIP mogą pracować zarówno w trybie awaryjnym jak sieciowo - awaryjnym. Tryb pracy uzależniony jest od sposobu podłączenia modułu awaryjnego serii VIP ze statecznikiem KVG lub EVG.