Producent oświetlenia awaryjnego

Firma

Firma TM TECHNOLOGIE, założona w Krakowie w 2002 r., w ciągu kilku lat stała się jednym z czołowych polskich producentów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz osprzętu elektronicznego do zastosowań w technice oświetleniowej. Działalność przedsiębiorstwa nie ogranicza się tylko do terytorium Polski. Produkty są z powodzeniem eksportowane do krajów na całym świecie.

Jakość

Polityką nadrzędną TM TECHNOLOGIE jest wysoka jakość wyrobów. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2015 świadczy o tym, że utrzymujemy najwyższe standardy naszych produktów i usług.

Profesjonalna obsługa Klienta

Dział handlowy oraz biuro projektowe firmy TM TECHNOLOGIE są do dyspozycji Klientów. Można tam zasięgnąć informacji dotyczących rozwiązań opracowanych przez dział wdrożeń i rozwoju firmy.

Środowisko naturalne

Dbałość o środowisko naturalne jest integralną częścią działalności firmy TM TECHNOLOGIE. Świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne prowadzi do nieustan- nego minimalizowania negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie zewnę- trzne. Oczywistym działaniem było wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z wymaganiami EN ISO 14001:2015.

Wzornictwo

Wszystkie wyroby projektowane są z myślą o obiektach użyteczności publicznej. Forma produktu uzależniona jest od miejsca jego przeznaczenia, takiego jak hale produkcyjne, galerie handlowe, hotele, muzea itd. Produkty tworzymy ze szczególnym uwzględnieniem estetyki, ergonomii i fun- kcjonalności.

Kapitał ludzki

Istotnym kapitałem przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Firma TM TECHNOLOGIE zatrudnia specjalistów z obszerną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie oświetlenia awaryjnego. Zapewniamy naszym Pracownikom zaplanowaną, atrakcyjną ścieżkę kariery wraz z wy- nagrodzeniem adekwatnym do wiedzy i umiejętności. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo w miejscu pracy, o czym świadczy uzyskanie przez firmę certyfikatu BS OHSAS 18001:2007 za wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Technologia w parze z innowacjami

W całym procesie powstawania nowego produktu obecny jest wpływ nowych technologii. W fazie projektowania korzystamy z najnowszych programów typu CAD/CAM (Solid Works, AutoCad).

Pełne zaplecze konstrukcyjno-produkcyjne wraz z nowoczesną linią automatycznego montażu elektronicznego SMT i THT pozwala firmie TM TECHNOLOGIE realizować projekty zarówno długo-, jak i krótkoseryjne. Wdrożenie nowatorskiego oprogramowania usprawniło nadzór nad oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym.