Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, rok 2020 dedykujemy projektantom, wykonawcom oraz tym, którzy w swojej pracy spotykają się z zagadnieniami ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego. Specjalistyczne szkolenia pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi wymogami prawnymi i rozwiązaniami technologicznymi obowiązującymi w branży – wszystko to pod czujnym okiem ekspertów firmy TM TECHNOLOGIE. Potrzeba przekazywania nowej wiedzy była i nadal pozostaje szczególnie ważna. To właśnie ona stała się bezpośrednim impulsem do stworzenia TM AKADEMII.

TM AKADEMIA - nasze doświadczenia, Twój rozwój.

Zgłoś chęć uczestnictwa!

To pole musi być wypełnione!
To pole musi być wypełnione!
To pole musi być wypełnione!
To pole musi być wypełnione!
To pole musi być wypełnione!
To pole musi być wypełnione!
To pole musi być zaznaczone!
To pole musi być zaznaczone!
To pole musi być zaznaczone!
To pole musi być zaznaczone!

*wymagane

Administratorem danych osobowych jest TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w Morawica 355, 32-084 Morawica („Administrator”): Dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczania treści marketingowych. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora, dostawcy usług IT, obsługa prawna, obsługa finansowa, firmy zajmujące się profesjonalnie niszczeniem dokumentów. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (wnioski proszę przesyłać na adres rodo@tmtechnologie.pl)
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi marketingu.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Informujemy o możliwości wycofania poniższych zgód w każdym czasie. Informacja o wycofaniu zgody może zostać skierowana na adres: rodo@tmtechnologie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

W razie pytań napisz do nas:

akademia@tmtechnologie.pl