vyberte
provincie

image/svg+xml

image/svg+xml

Zapište se

Usługi zdjęcie

Projektování nouzového osvětlení

Oblast Projektování je tým zkušených projektantů, kteří posky-tují podporu při přípravě konceptu nouzového a evakuačního osvětlení na všech veřejných objektech, průmyslových objektech, kan-celářských budovách nebo hromad-ném bydlení v souladu s platnými normami a předpisy. 


Sdílejí své znalosti a zkušenosti s designem při diskusích o studiích v oblasti nouzového osvětlení, umístění a způsobu montáže svítidel, jakož i konstrukčních požadavků.
 

Poskytování služeb v oblasti servisu

Shromažďujeme kvalifikované pracovníky z různých oborů, jako je IT, automatizace, elektronika a mechatronika. Nasazení a neustálý rozvoj odborníků zajišťuje stabilní spolupráci a zaručuje vysoce kvalitní služby pro klienty.

 

Servis na budově zahrnuje:

  • zprovoznění systémů nouzového osvětlení,
  • technické prohlídky systémů nouzového osvětlení,
  • audity systémů nouzového osvětlení.

Technická podpora

Díky komplexním znalostem v oboru nouzového osvětlení, distribuovaných monitorovacích systémů a systémů s centrálním napájením, tým specialistů TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o., má veškerou kvalifikaci nezbytnou pro provádění technických kontrol v souladu s právními a regulačními předpisy. Poskytované služby jsou pokaždé zakončeny protokolem obsahujícím informace, doporučení a připomínky učiněné během práce.

Technická kontrola

Díky komplexním znalostem v oblasti svítidel pro nouzové osvětlení, monitorovacích systémů a systémů s centrálním napájením, má tým specialistů TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. veškerou kvalifikaci nezbytnou k provádění technických kontrol v souladu s právními a normativními ustanoveními. Poskytované služby jsou vždy doplněny protokolem obsahujícím informace, doporučení a komentáře zjištěné během prací.