Producent oświetlenia awaryjnego

  

Specjalista ds. ochrony środowiska

   Opis stanowiska 

 

Specjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: Kraków (okolice), Morawica (pow. krakowski)                     

Opis stanowiska:
- realizowanie polityki firmy w zakresie ochrony środowiska
- przestrzeganie, monitorowanie i realizowanie wymagań prawnych i normatywnych wynikających z ochrony środowiska
- nadzór nad dokumentacją, prowadzenie ewidencji, sprawozdań, statystyk oraz naliczanie i dokonywanie opłat wynikających z przepisów
- obsługa portali KOBIZE, BDO, GUS
- komunikacja ze stronami zewnętrznymi (instytucje państwowe, firmy zajmujące się gospodarką odpadami/ recyklingiem, organizacje odzysku, firmy świadczące usługi w zakresie ochrony środowiska)
- tworzenie dokumentacji i instrukcji systemowych w zakresie ochrony środowiska
- przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska
- składanie wniosków, sprawozdań, konsultowanie i uzgadnianie projektów z odpowiednimi służbami, uzyskiwanie pozwoleń i decyzji środowiskowych, także ich uaktualnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi m.in. gospodarki odpadami, pozwoleń wodnoprawnych, emisji gazów lub pyłów do powietrza
- aktywne uczestnictwo podczas auditów ISO 14001:2015 oraz kontroli instytucji państwowych

Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalista ochrony środowiska w firmie produkcyjnej
- praca z pasją oraz determinacja w osiąganiu celów, samodzielność, komunikatywność, chęci do rozwoju osobistego
- znajomość normy ISO 14001:2015
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację
- dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)

Mile widziane:
- uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 14001:2015
- znajomość oprogramowania dot. ewidencji odpadów

Oferujemy:
- pracę w młodym, miłym i ambitnym zespole
- atrakcyjne wynagrodzenie
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym etacie
- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem w formacie pdf na adres: t.smolen@tmtechnologie.pl
W tytule maila proszę podać: „Specjalista ds. ochrony środowiska”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, za wszystkie dziękujemy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego CV, przez TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”):

 1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pa-ni/Pan swoje CV, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania CV.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  •  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,a także prawo do przenoszenia danych,
  •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 

Planista

   Opis stanowiska 

 

Planista

Miejsce pracy: Kraków (okolice), Morawica (pow. krakowski)                     

Zakres obowiązków:           
- tworzenie planów produkcyjnych na poszczególne wydziały produkcyjne
- analiza realizacji utworzonych planów produkcyjnych
- zarządzanie jakością danych planistycznych w systemie ERP
- nadzór nad zdolnościami produkcyjnymi
- bezpośrednia współpraca z działami produkcji, sprzedaży, zakupów oraz kontroli jakości

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie o profilu technicznym lub ekonomicznym
- doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
- doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP/MRP
- wysokie zdolności analityczne
- bardzo dobra umiejętność obsługi Microsoft Excel
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- nastawienie na realizację celów i skuteczność w działaniu
- otwartość na naukę

Dodatkowe atuty:
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- znajomość systemów klasy APS
- doświadczenie w branży produkcji urządzeń elektronicznych;

Oferujemy:
- ciekawą i odpowiedzialną pracę
- zatrudnienie na pełnym etacie w dynamicznie rozwijającej się firmie
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
- pracę w młodym, ambitnym zespole
- przyjazną atmosferę
- dofinansowanie do karty Multisport;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem w formacie pdf na adres: t.szumigalski@tmtechnologie.pl
W tytule maila proszę podać: „Planista”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, za wszystkie dziękujemy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego CV, przez TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”):

 1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pa-ni/Pan swoje CV, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania CV.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  •  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,a także prawo do przenoszenia danych,
  •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 

 Pracownik Produkcyjny

   Opis stanowiska 

 

Pracownik Produkcyjny

Miejsce pracy: Kraków (okolice), Morawica (pow. krakowski)                     

Zakres obowiązków:           
- realizacja zleceń produkcyjnych na podstawie list produkcyjnych
- montaż, znakowanie, pakowanie opraw ewakuacyjnych oraz awaryjnych
- montaż, znakowanie, pakowanie urządzeń elektronicznych
- przeprowadzanie testów funkcjonalnych produkowanych opraw i urządzeń

Wymagania:
- wysokie zdolności manualne
- zdolność szybkiego uczenia się
- bardzo dobra organizacja pracy
- sumienność i zaangażowanie w wykonywanych czynnościach
- niekaralność

Dodatkowe atuty:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży elektrycznej lub elektronicznej

Oferujemy:
- ciekawą i odpowiedzialną pracę
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w trybie 8 godzinnym (poniedziałek - piątek)
- możliwość szkoleń i rozwijania umiejętności
- przyjazną atmosferę
- dofinansowanie do karty sportowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem w formacie pdf na adres: t.szumigalski@tmtechnologie.pl
W tytule maila proszę podać: „Pracownik produkcyjny”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, za wszystkie dziękujemy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego CV, przez TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”):

 1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pa-ni/Pan swoje CV, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania CV.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  •  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,a także prawo do przenoszenia danych,
  •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 

Inżynier Systemów Wbudowanych (Embedded)

 

Inżynier Systemów Wbudowanych (Embedded)

Miejsce pracy: Kraków (okolice), Morawica (pow. krakowski)                     

Zakres obowiązków:          
- projektowanie, rozwój i integracja oprogramowania dla systemów wbudowanych (embedded),
- testy oprogramowania,
- współpraca z zespołem projektowym w zakresie projektowania nowych produktów,
- tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe (elektronika, automatyka i robotyka, informatyka lub kierunki pokrewne),
- bardzo dobra znajomość języków C / C++,
- praktyczna znajomość podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej,
- znajomość j. angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej,
- zdolność szybkiego uczenia się, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole,
- dokładność i rzetelność.

Atutem będzie:
- znajomość architektury mikrokontrolerów Microchip / ST,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
- znajomość systemów kontroli wersji, wzorców projektowych oraz ich praktycznego wykorzystania,
- umiejętność stosowania różnych technik testowania,
- znajomość zagadnień z branży oświetleniowej,
- czynne prawo jazdy kat. B. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem w formacie pdf na adres: elektronik@tmtechnologie.pl. W tytule maila proszę podać: „Embedded www/18”.

W zamian oferujemy:
- ciekawą i odpowiedzialną pracę,
- zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazną atmosferę pracy.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, za wszystkie dziękujemy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego CV, przez TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”):

 1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pa-ni/Pan swoje CV, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania CV.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  •  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,a także prawo do przenoszenia danych,
  •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
  

Technik Elektronik - Asystent

   Opis stanowiska 

 

Technik Elektronik – Asystent

Miejsce pracy: Kraków (okolice), Morawica (pow. krakowski)                     

Zakres obowiązków:
- montaż elektroniczny,
- montaż mechaniczny podzespołów mechanicznych i elektronicznych,
- naprawianie urządzeń elektronicznych,
- testowanie, uruchamianie oraz konfigurowanie urządzeń elektronicznych,
- budowa urządzeń testujących na potrzeby produkcji. 

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu elektronicznym,
- umiejętność wykrywania usterek,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (multimetr),
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej takich jak schematy,
- znajomość obsługi komputera (Windows, Office),
- zdolności manualne i umiejętność lutowania elementów SMD,
- zdolność szybkiego uczenia się, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole. 

Atutem będzie:
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- zamiłowanie do elektroniki (własne projekty),
- znajomość zagadnień z branży oświetleniowej,
- czynne prawo jazdy kat. B. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem w formacie pdf na adres: elektronik@tmtechnologie.pl. W tytule maila proszę podać: „technik www/18”.

W zamian oferujemy:
- ciekawą i odpowiedzialną pracę,
- zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazną atmosferę pracy w przyjaznym zespole,
- szkolenia wewnętrzne niezbędne do wykonywania obowiązków,
- praca w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, za wszystkie dziękujemy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego CV, przez TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”):

 1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pa-ni/Pan swoje CV, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania CV.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  •  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,a także prawo do przenoszenia danych,
  •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.