Producent oświetlenia awaryjnego

Młodszy Specjalista ds. Zakupów / Junior Purchase Specialist

   Opis stanowiska

 

 

Młodszy Specjalista ds. Zakupów / Junior Purchase Specialist


Miejsce pracy: Kraków (okolice), Morawica (pow. krakowski) 

Zakres obowiązków:

- zarządzanie dokumentacją w dziale zakupów (faktury, WZ, PZ i inne),
- księgowanie faktur zakupu
- kontrola cen oraz terminów dostaw,
- udział w opracowywaniu projektów i wdrażanie zmian wewnętrznych procedur obowiązujących w obszarze zakupów i Spółce,
- obsługa i rozwój elektronicznych narzędzi zakupowych,
- udział w tworzeniu planu zakupów oraz sprawozdań,
- samodzielne przygotowywanie zapytań ofertowych i analiza ofert, w szczególności w zakresie: sporządzania zapytania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie lub wyższe,
- zdolność szybkiego uczenia się,
- wysoki poziom samodzielności w działaniu,
- umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,
- rozwinięte zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne,
- umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,
- biegła obsługa komputera i oprogramowania MS Office (Word, MS Excel),
- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

 Atutem będzie:

- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,
- znajomość zakupowych i/lub księgowych narzędzi informatycznych
- umiejętność prowadzenia negocjacji cenowych i asortymentowych
- czynne prawo jazdy kat. B.

W zamian oferujemy:

- ciekawą i odpowiedzialną pracę,
- zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazną atmosferę pracy w młodym, ambitnym i zgranym zespole,
- szkolenia wewnętrzne niezbędne do wykonywania obowiązków,
- praca w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę).

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego cv, przez TM Technologie Sp. z o.o. 
w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest TM Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”):

1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pa-ni/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

•  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane 
w żadnym innym celu.

Inżynier Systemów Wbudowanych (Embedded)

   Opis stanowiska

 

 

Inżynier Systemów Wbudowanych (Embedded)

Miejsce pracy: Kraków (okolice), Morawica (pow. krakowski)                     

Zakres obowiązków:          
- projektowanie, rozwój i integracja oprogramowania dla systemów wbudowanych (embedded),
- testy oprogramowania,
- współpraca z zespołem projektowym w zakresie projektowania nowych produktów,
- tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe (elektronika, automatyka i robotyka, informatyka lub kierunki pokrewne),
- bardzo dobra znajomość języków C / C++,
- praktyczna znajomość podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej,
- znajomość j. angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej,
- zdolność szybkiego uczenia się, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole,
- dokładność i rzetelność.

Atutem będzie:
- znajomość architektury mikrokontrolerów Microchip / ST,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
- znajomość systemów kontroli wersji, wzorców projektowych oraz ich praktycznego wykorzystania,
- umiejętność stosowania różnych technik testowania,
- znajomość zagadnień z branży oświetleniowej,
- czynne prawo jazdy kat. B. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem w formacie pdf na adres: elektronik@tmtechnologie.pl. W tytule maila proszę podać: „Embedded www/18

W zamian oferujemy:
- ciekawą i odpowiedzialną pracę,
- zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazną atmosferę pracy.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, za wszystkie dziękujemy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego cv, przez TM Technologie Sp. z o.o.
w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest TM Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”):

 1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pa-ni/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane
  w żadnym innym celu.

Technik Elektronik - Asystent

   Opis stanowiska 

 Technik Elektronik – Asystent

Miejsce pracy: Kraków (okolice), Morawica (pow. krakowski)                     

Zakres obowiązków:
- montaż elektroniczny,
- montaż mechaniczny podzespołów mechanicznych i elektronicznych,
- naprawianie urządzeń elektronicznych,
- testowanie, uruchamianie oraz konfigurowanie urządzeń elektronicznych,
- budowa urządzeń testujących na potrzeby produkcji. 

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu elektronicznym,
- umiejętność wykrywania usterek,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (multimetr),
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej takich jak schematy,
- znajomość obsługi komputera (Windows, Office),
- zdolności manualne i umiejętność lutowania elementów SMD,
- zdolność szybkiego uczenia się, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole. 

Atutem będzie:
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- zamiłowanie do elektroniki (własne projekty),
- znajomość zagadnień z branży oświetleniowej,
- czynne prawo jazdy kat. B. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem w formacie pdf na adres: elektronik@tmtechnologie.pl. W tytule maila proszę podać: „technik www/18

W zamian oferujemy:
- ciekawą i odpowiedzialną pracę,
- zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazną atmosferę pracy w przyjaznym zespole,
- szkolenia wewnętrzne niezbędne do wykonywania obowiązków,
- praca w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, za wszystkie dziękujemy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego cv, przez TM Technologie Sp. z o.o.
w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest TM Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”):

1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pa-ni/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

•  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane
w żadnym innym celu.