News
18-11-2020

ISO 9001, 14001, 45001

TM TECHNOLOGIE Spóła Z O.O.  z wynikiem pozytywnym przeszła audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzony przez niezależną jednostkę akredytacyjną DEKRA Certification. Jesteśmy dumni, że możemy doskonalić standardy zarządzania potwierdzone certyfikatami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Bezpieczeństwo - W TM TECHNOLOGIE szczególny nacisk kładziemy na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka w miejscu pracy. W tym celu wdrożono i doskonalony jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z międzynarodową normą ISO 45001:2018.


Jakość – Zaspokojenie potrzeb i wzrost satysfakcji klientów podporządkowujemy idei zarządzania jakością. Najwyższe standardy produktów i usług realizujemy dzięki przestrzeganiu i realizowaniu polityki zgodnej z systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015. Korzystamy z najlepszych dostępnych technologii, wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry pracowników, co pozwala wyznaczać i rozwijać możliwości organizacji i zwiększa przewagę w otoczeniu biznesowym.

Środowisko naturalne - Dbałość o środowisko naturalne jest integralną częścią naszej działalności. Mając świadomość, jak ważna jest troska o ekosystem, umieściliśmy zarządzanie środowiskowe w centrum swojej działalności. Wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny ze standardem ISO 14001:2015 i dokładamy wszelkich starań do ciągłego doskonalenia i poprawy efektów działalności środowiskowej oraz przygotowania do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.