News
22-06-2021

Staże zawodowe

Długoletnie doświadczenie producenta oświetlenia awaryjnego TM TECHNOLOGIE na rynku krajowym i zagranicznym przyczyniło się do możliwości dołączenia do projektu unijnego, który ma wzmocnić zdolność do zatrudnienia młodym ludziom. Cieszymy się, że bierzemy czynny udział w procesie podnoszenia jakości kształcenia.

Rozwinięty park maszynowy w TM TECHNOLOGIE jest idealnym miejscem, aby wiedzę teoretyczną przekształcić w praktykę. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie odnajdą pasję w obranym kierunku kształcenia.
Zobacz dlaczego warto do nas dołączyć!