News
24-03-2020

DATA 2, DATA 2 EASY certyfikowany przez CNBOP

Systemy rozproszone DATA 2 oraz DATA 2 EASY uzyskały Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez CNBOP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r POZ 1966; zm.; Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i poz. 2164) nasze systemy DATA 2 posiadają już stosowny dokument, który będzie obligatoryjnie wymagany od 2021 r.