Świadczenie usług z zakresu serwisu

Skupiamy wykwalifikowaną kadrę pracowników z różnych dziedzin takich jak informatyka, automatyka, elektronika i mechatronika. Zaangażowanie oraz ciągły rozwój specjalistów zapewnia stabilną współpracę i jest gwarantem wysokiej jakości usług dla Zleceniodawców.


Serwis na budynku obejmuje:

  • uruchomienia systemów oświetlenia awaryjnego,
  • przeglądy techniczne systemów oświetlenia awaryjnego,
  • audyty systemów oświetlenia awaryjnego.

Projektowanie oświetlenia awaryjnego

Obszar Projektów to zespół doświadczonych projektantów, którzy świadczą wsparcie w przygotowaniu koncepcji rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na wszystkich obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, biurowcach czy zamieszkania zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

 

Swoją wiedzą i doświadczeniem projektowym chętnie dzielą się przy omówieniu opracowań z zakresu oświetlenia awaryjnego, usytuowania i sposobu montażu opraw jak również wymagań projektowych.

Wsparcie techniczne - serwis

Dzięki kompleksowej wiedzy w przedmiocie opraw oświetlenia awaryjnego, systemów monitorujących rozproszonych oraz systemów z centralnym źródłem zasilania, zespół specjalistów TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o., posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania przeglądów technicznych zgodnych
z zapisami prawnymi i normatywnymi. Realizowane usługi każdorazowo zakończone są protokołem zawierającym informacje, zalecenia i uwagi powstałe podczas prac.