Projektowanie oświetlenia awaryjnego

Obszar Projektów to zespół doświadczonych projektantów, którzy świadczą wsparcie w przygotowaniu koncepcji rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na wszystkich obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, biurowcach czy zamieszkania zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Swoją wiedzą i doświadczeniem projektowym chętnie dzielą się przy omówieniu opracowań z zakresu oświetlenia awaryjnego, usytuowania i sposobu montażu opraw jak również wymagań projektowych.