Producent oświetlenia awaryjnego

Wyposażanie opraw oświetlenia podstawowego w funkcję pracy sieciowo-awaryjnej

Na zlecenie Klienta dokonujemy instalacji modułów awaryjnego zasilania oświetlenia serii VIP w oprawach oświetlenia podstawowego. Proces adaptacji prowadzony jest
przez wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników.

 

Oprawa oświetlenia podstawowego poddana procesowi adaptacji, dzięki precyzyjnie umieszczonym w niej modułom, pracuje również w trakcie zaniku napięcia w obiekcie użyteczności publicznej, w czasie od 1 do 3 h.