Producent oświetlenia awaryjnego

ELVIS

SYSTEM WIZUALIZACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
(EMERGENCY LIGHTING VISUAL IMPLEMENTATION SYSTEM)Sterowanie oświetleniem awaryjnym jeszcze nigdy nie było tak przyjazne dla użytkownika, za sprawą aplikacji kompatybilnej
z systemem zarządzania oświetleniem awaryjnym DATA 2 oraz systemem centralnej baterii TM-CB A.

ELVIS wizualizuje obiekty budowlane z zainstalowanymi oprawami oświetlenia awaryjnego, dzięki czemu administracja budynku staje się jeszcze prostsza. Użytkownik ma możliwość umieszczenia opraw na planie budynku, aby w razie awarii oprawy móc łatwo ją zlokalizować i dokonać szczegółowej diagnozy. W celu zwiększenia komfortu obsługi systemu, program umożliwia funkcję automatycznych i cyklicznych wysyłek raportów stanu systemu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

 

FUNKCJE SYSTEMU    

    Podstawową funkcją programu jest wizualizacja systemów oświetlenia
awaryjnego zainstalowanych na obiektach użyteczności publicznej. Program umożliwia
wykrycie stanów alarmowych w systemie
i ich szybką lokalizację. Użytkownik ma
możliwość filtrowania listy opraw według
zadanych parametrów: brak zasilania,
błąd testów, błąd akumulatora, błąd źródła
światła.


                 Po wgraniu przez użytkownika planów
budynku aplikacja automatycznie tworzy
uproszczony schemat 3D w którym pokazany
jest widok wszystkich pięter w obiekcie.
Po naciśnięciu na wybrany poziom program
przenosi użytkownika do zaznaczonego planu
piętra. W sytuacji, gdy jedno z nich podświetlone jest na kolor czerwony, system informuje, że
na danym piętrze występuje błąd oprawy/opraw.


  Użytkownik ma możliwość dodania własnego
dowolnego widoku 2D / widoku 3D /
rzutu / planu. Aplikacja obsługuje funkcję
wydzielania sekcji budynku i przypisanie ich
do odpowiednich rzutów. Po konfiguracji,
naciśnięcie w dane pole przenosi użytkownika
do wybranego planu budynku.


  System umożliwia konfigurację automatycznego
wysyłania raportów stanu systemu na
adres e-mail. Istnieje możliwość konfiguracji
wielu odbiorców oraz interwałów czasowych
(w jakich odstępach czasu będzie generowany
i wysyłany raport).

 

Schemat obrazujący zasadę działania Systemu Wizualizacji Oświetlenia Awaryjnego ELVIS
ELVIS - system wizualizacji oświetlenia awaryjnego kompatybilny z systemami DATA 2 i TM-CB A

 

 

Produkty podobne