Oprawy

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z własnym źródłem zasilania. Oprawy w wersji: ST (wersja standard), AT (autotest), DATA (z modułem adresowalnym DATA).

Akcesoria

Komponenty do opraw oświetlenia awaryjnego, dzięki którym możliwy będzie montaż opraw awaryjnych w trudno dostępnych miejscach. Za pomocą akcesoriów można zmienić również typ oprawy awaryjnej antypanicznej w lampę ewakuacyjną wyznaczającą kierunek ewakuacji.