Producent oświetlenia awaryjnego

Oprawy Awaryjne

Oświetlenie awaryjne (oświetlenie antypaniczne) stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Oświetlenie pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji.

Oświetlenie awaryjne (oświetlenie drogi ewakuacyjnej) zapewnia bezpieczeństwo w czasie opuszczania miejsc pobytu osób poprzez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzętu pożarowego
i sprzętu bezpieczeństwa.

Filtr:
  • IP 20
  • IP 65