PROSTE
JAK NIGDY DOTĄD

ELVIS

WIZUALIZACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

  • Automatyczne tworzenie uproszczonego schematu 3D, w którym pokazany jest widok wszystkich pięter w obiekcie. 
  • Wykrywanie stanów alarmowych w systemie i ich szybka lokalizacja. 
  • Filtrowanie listy opraw według zadanych parametrów: brak zasilania, błąd testów, błąd akumulatora, błąd źródła światła. 
  • Informowanie o błędzie opraw/oprawy poprzez podświetlenie piętra na kolor czerwony. 
  • Możliwość dodania własnego, dowolnego widoku 2D / widoku 3D / rzutu / planu. 
  • Wydzielanie sekcji budynku i przypisanie ich do odpowiednich rzutów. 
  • Funkcja automatycznych i cyklicznych wysyłek raportów na wskazany adres e-mail.

Certyfikaty

Instrukcja do systemu

Podaj numer ZP (Zlecenia Produkcyjnego) lub numer seryjny centrali.