Monitoring oświetlenia awaryjnego

DATA 2 EASY

Pobierz PDF

SYSTEM ROZPROSZONY

  • Monitorowanie systemu skonfigurowanego nawet z 512 oprawami - idealny dla małych i średnich inwestycji.
  • Wszystkie parametry opraw, których adresy widnieją w centrali sterującej, pobierane są przez panel w sposób ciągły.
  • System umożliwia pobieranie raportów i logów przechowywanych w pamięci urządzenia.
  • Aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB.
  • Komunikacja pomiędzy panelem a oprawami odbywa się za pomocą zainstalowanego wewnątrz rozdzielacza sygnału C-BRIDGE 2, poprzez dwuprzewodową magistralę komunikacyjną TM-Bus, niewymagającą zachowania polaryzacji.

Certyfikaty

Instrukcja do systemu

Podaj numer ZP (Zlecenia Produkcyjnego) lub numer seryjny centrali.

Na zamówienie