Producent oświetlenia awaryjnego

Dotacja na innowacje. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Firma TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji układu oświetlenia wraz z integralnym systemem sterowania i za- silania” w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju


Dotacja Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Firma TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. otrzymała dotację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 - Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw na następujące projekty:

Udział jako wystawca w targach Light+Building, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 23.04-27.04.2006 Udział jako wystawca w MT "INTERLIGHT" Rosja/Moskwa 06-09.12.2006 r.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego

Firma TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, pt. "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego", Działanie 1.4 - Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 - Wsparcie wdrożeń wymiarów prac B+R.Realizacja projektu umożliwi opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W ramach wdrożenia zostaną nabyte innowacyjne maszyny i urządzenia oraz zostanie wybudowana hala produkcyjna oraz zaplecze socjalno-biurowe.