Producent oświetlenia awaryjnego

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania TM TECHNOLOGIE

  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania       System Zarządzania Jakością
  System Zarządzania Środowiskiem       System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Deklaracje zgodności

deklaracje producenta, że oznakowane produkty spełniają wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).

CNBOP-BIP

Świadectwa dopuszczenia CNBOP

ENEC

European Norms Electrical Certification