Producent oświetlenia awaryjnego

2015-11-25

Forum Bezpieczeństwa Pożarowego

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w Forum Bezpieczeństwa Pożarowego.

Wydarzenie miało miejsce 18 listopada 2015, a zainteresowanie nim przekroczyło nasze oczekiwania. Tematy omawiane w czasie konferencji dotyczyły m. in. kwestii doboru, montażu
i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w aspekcie wymogów prawnych
i normatywnych (Specjalista TM TECHNOLOGIE Marek Ryba).
Poruszono również kwestie związane z profilaktyką pożarową w budynkach użyteczności publicznej, a także analizą zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach mieszkalnych/użyteczności publicznej na terenie miasta Krakowa.

Wystąpienia zakończył panel dyskusyjny i konsultacje z prelegentami.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia z udziałem prelegentów TM TECHNOLOGIE, o których poinformujemy państwa na naszej stronie.